Venborg Keramik

De dygtige hænder, bag Venborg Keramik, tilhører Astrid Sørensen.
Astrid har været keramiker i mere end 40 år, den rolige og erfarne hånd, ses tydeligt i det færdige keramik.